Moped test Fråga 55 av 100

Fråga: Får cykel och moped klass II färdas i ett körfält med detta vägmärke?

Svar: Ja, om körfältet ligger till höger i färdriktningen

Fördjupning: Märket anger att det endast är tillåtet att köra fordon i linjetrafik samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.

Moped test - Vägmärken - D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.