Moped test Fråga 57 av 100

Fråga: Vilken bottenfärg har ett vägvisningsmärke som visar vägen till motorväg eller motortrafikled?

Svar: Grön