Moped test Fråga 59 av 100

Fråga: Vid olyckor kan du träffa på skadade personer som har drabbats av cirkulationschock. Du känner igen tillståndet på att personen har snabb men svag puls, fryser och är blek och törstig. Du ska försöka stoppa blödningar och se till att personen är lugn och andas fritt, men vad mer ska du göra?

Svar: Hålla personen varm, men inte ge den något att dricka