Moped test Fråga 60 av 100

Fråga: Vad är sant om en Enskild väg?

Svar: Det finns ingen garanti för att den är försedd med viktiga vägmärken eller att vägen är i godtagbart skick

Moped test - Vägmärken - F5 Enskild väg