Moped test Fråga 61 av 100

Fråga: Var är körbanan?

Svar: B

Moped test - Körbana