Moped test Fråga 64 av 100

Fråga: Vad är en av skillnaderna mellan en EU-moped och en moped klass I?

Svar: Det finns inga skillnader, eftersom det är två olika benämningar på samma typ av moped