Moped test Fråga 65 av 100

Fråga: Får man köra moped klass I på en cykelbana?

Svar: Nej

Moped test - Moped klass I på cykelbana