Moped test Fråga 66 av 100

Fråga: Får man köra moped klass I på en motorväg?

Svar: Nej

Moped test - Moped klass I på motorväg