Moped test Fråga 67 av 100

Fråga: Vilka mopeder får köra på en väg med detta vägmärke?

Svar: Inga mopeder får köra på en sådan väg

Fördjupning: Vägmärket anger en motortrafikled. På motortrafikleder är det inte tillåtet att köra moped.

Moped test - Vägmärken - E3 Motortrafikled