Moped test Fråga 68 av 100

Fråga: Vad är namnet på den vision som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet?

Svar: Nollvisionen