Moped test Fråga 70 av 100

Fråga: Ett tåg i hög hastighet kan ha en bromssträcka på ända upp till...

Svar: ... 1 500 m.

Fördjupning: Det finns inte en chans att tåg i höga hastigheter hinner bromsa i en järnvägskorsning, därför måste du vara extra försiktig på dessa platser. Lita inte på att bommar och signaler alltid fungerar, det kan alltid ske tekniska fel eller mänskliga misstag.

Annat att tänka på:
● Tåg kan närma sig mycket fortare än du är van vid, eftersom de uppnår betydligt högre hastighet än vägtrafiken.
● Varje år omkommer omkring 10 personer i olyckor vid järnvägskorsningar.

Moped test - Tåg i hög hastighet