Moped test Fråga 72 av 100

Fråga: Ungefär hur lång tid tar det tills mörkerseendet fungerar skapligt igen efter att du har blivit bländad?

Svar: 1 min