Moped test Fråga 74 av 100

Fråga: I vilka områden behöver man inte vara särskilt uppmärksam på isfläckar?

Svar: Vid backkrön