Moped test Fråga 75 av 100

Fråga: Efter en längre torr period är det extra stor risk att vägbanan blir hal...

Svar: ... precis när det börjar regna.