Moped test Fråga 79 av 100

Fråga: Hur kan man se skillnad på en cykelpassage och en cykelöverfart?

Svar: En cykelöverfart anges alltid med vägmärket på bilden, det gör aldrig en cykelpassage

Fördjupning: Däremot kan det vara svårt att känna igen cykelbanor, eftersom de inte är entydigt utformade och kan sakna vägmärken.

Moped test - Vägmärken - B8 Cykelöverfart