Moped test Fråga 80 av 100

Fråga: Vad gäller när en moped klass I som kör rakt fram närmar sig en cykelöverfart som korsar mopedens väg?

Svar: Mopeden har väjningsplikt mot cyklar vid cykelöverfarten