Moped test Fråga 81 av 100

Fråga: Får du stanna vid en trottoarkant med gul heldragen linje?

Svar: Nej