Moped test Fråga 83 av 100

Fråga: Inom vilket område verkar NTF?

Svar: Trafiksäkerhet

Fördjupning: NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. Grunden för NTF:s verksamhet är den s.k. Nollvisionen, med målet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken.