Moped test Fråga 84 av 100

Fråga: Vad betyder en gul streckad markering längs trottoarkanten?

Svar: Förbud mot att parkera

Fördjupning: Om linjen är heldragen är det förbjudet att stanna.