Moped test Fråga 85 av 100

Fråga: Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för EU-mopeder?

Svar: 45 km/h