Moped test Fråga 86 av 100

Fråga: Vad gör du om du kommer till ett stoppmärke där det också finns en trafiksignal som visar grönt?

Svar: Kör vidare eftersom det är grönt

Fördjupning: Ibland möter du motsägelsefulla anvisningar i trafiken. Då gäller följande rangordning (viktigast först):
1. Polismans tecken
2. Trafiksignaler
3. Vägmärken
4. Trafikregler (t.ex. högerregeln)

Stopplikten gäller alltså bara när trafiksignalen är avstängd eller blinkar gult.