Moped test Fråga 87 av 100

Fråga: Vad är sant?

Svar: Stoppsträckan = Reaktionssträckan + Bromssträckan

Fördjupning:
● Reaktionssträckan är sträckan fordonet färdas från och med att en fara upptäcks tills dess att inbromsningen påbörjas.
● Bromssträckan är sträckan fordonet färdas från och med att inbromsningen påbörjas tills dess att fordonet står still.
● Stoppsträckan är sträckan fordonet färdas från och med att en fara upptäcks tills dess att fordonet står still. Det vill säga, Stoppsträckan = Reaktionssträckan + Bromssträckan.