Moped test Fråga 88 av 100

Fråga: Ungefär hur lång blir reaktionssträckan om du kör i 40 km/h och din reaktionstid är 1 sekund?

Svar: 12 m

Fördjupning: 40 km/h är c:a (40/10) × 3 = 12 m/s. Om du reagerar på 1 sekund färdas du 12 meter under tiden.