Moped test Fråga 89 av 100

Fråga: Vilket av följande fordon får du inte köra med AM-körkort?

Svar: Motorredskap klass I