Moped test Fråga 91 av 100

Fråga: Vilken av bromsarna är i regel effektivast på en moped?

Svar: Frambromsen

Fördjupning: Frambromsen är effektivast och påverkar omkring 60 - 70 % av bromskraften.