Moped test Fråga 92 av 100

Fråga: Är du skyldig att använda hjälm när du kör moped?

Svar: Ja

Fördjupning: Den 1 september 1978 införde Sverige lag om att bära hjälm vid mopedkörning.