Moped test Fråga 93 av 100

Fråga: Måste du försäkra din moped klass I?

Svar: Ja, trafikförsäkringen är obligatorisk