Moped test Fråga 94 av 100

Fråga: Är det tillåtet att skjutsa på moped?

Svar: Ja, om mopeden är byggd för det