Moped test Fråga 95 av 100

Fråga: Vad är sant?

Svar: Mopedförare skall hålla båda fötterna på pedalerna eller fotstöden