Moped test Fråga 97 av 100

Fråga: Ungefär hur många mopedförare omkommer i trafiken varje år?

Svar: 10