Moped test Fråga 98 av 100

Fråga: Vem får böter om en mopedförare skjutsar en person utan hjälm eller på en moped som inte är godkänd för fler?

Svar: Föraren