Moped test Fråga 99 av 100

Fråga: Vad är sant om mopedhjälmen?

Svar: Den måste vara E-märkt eller SIS-märkt

Fördjupning: Om du skjutsar ett barn under 7 år räcker det dock med att barnet har "lämpligt huvudskydd".