Moped test Fråga 100 av 100

Fråga: Vad är en flygande inspektion?

Svar: En kontroll av fordonet som görs av polis eller bilinspektörer ute på vägen