1. Får man jaga från en motorbåt?
 2. Ungefär hur många ungar får skogsharen vanligtvis i varje kull?
 3. Vad pekar pilen på?
 4. Vilken art tillhör djuret på bilden?
 5. Vilket är det främsta skälet till att låta köttet hänga?
 6. Vilken är den största smittkällan vid hanteringen av köttet?
 7. Är du skyldig att medföra en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel vid jakt på snötäckt mark?
 8. Vilken fågelart är du skyldig att eftersöka om du misstänker att fågeln är skadskjuten?
 9. Får du förvara ett vapen i en snöskoter som körs i terräng?
 10. Hur benämns de områden (ofta bebyggda) där det är förbjudet att använda eldvapen?
 11. Vilken klass tillhör kulpatronen på bilden?
 12. Du sitter vid en jaktbelyst vildsvinsåtel när en räv dyker upp. Får du skjuta?
 13. Vad lagstadgades år 1789 av Gustav III?
 14. Vem kallas förliggare?
 15. Vilken ras tillhör hunden på bilden?
 16. Måste du ersätta hundägaren om din hund som är bunden skadar en lösspringande hund?
 17. Hur många timmar per dygn får du ha din hund i bur under jakt?
 18. Vem äger jakträtten på allmän väg?
 19. Varför bör du inte bedriva hundjakt på rådjur i djup snö eller skare?
 20. Vad tas inte i särskilt beaktande när man bedömer om ett jaktbrott anses som grovt?
 21. Kan du dömas till fängelse om du äger ett omärkt lodjursskinn?
 22. Vilken kaliber har kulpatronerna?
 23. Kuldiametern i jaktvapen varierar vanligtvis mellan...
 24. Hur benämns vapnet?
 25. Hur påverkas träffbilden när du skjuter med kulvapen vinklat uppåt eller nedåt, jämfört med när du skjuter rakt fram?
 26. Hur många jaktgevär får du normalt ha i vapengarderoben?
 27. Hur många delar består en centralantänd patron av?
 28. Är det tillåtet att jaga älg med kulan till höger?
 29. Vad är en fjoling?
 30. Vad kallas hudlagret på hornen?
 31. Ungefär hur många älgar per år har fällts under 2000-talet?
 32. Vad är zoonos?
 33. Till vilken däggdjursordning hör djuret vars skalle visas på bilden?
 34. Vilket är det vanligaste bytesdjuret bland svenska vargar?
 35. Vad är det på bilden?
 36. Vad äter en omnivor?
 37. När vargen blir drygt ett år är det vanligt att den...
 38. Vad betyder infanticid?
 39. När på året dödar järven flest renar?
 40. Vilken av följande egenskaper gör sälen till en bättre dykare?
 41. Säl får jagas med kulvapen minst...
 42. Vad äter björnen främst för att bygga upp fettreserven inför vintern?
 43. Vilken art tillhör fågeln på bilden?
 44. Mellan vilka datum är det inte tillåtet att låta hundar springa lösa i marker där det finns vilt?
 45. Vilken art tillhör fågeln på bilden?
 46. Tjäderbeståndet minskade under delar av 1900-talet till följd av ett modernare jordbruk.
 47. Skogshönsen...
 48. Vilka av följande fåglar jagas med uvbulvan?
 49. Vilken art tillhör fågeln på bilden?
 50. Vad kallas muskelsäcken utmed matstrupen hos fåglar, vars huvudfunktion är att tillfälligt lagra och samtidigt mjuka upp födan?
 51. Enligt lag måste det utses en jaktledare vid jakt efter...
 52. Hur stor bör jaktmarken vara när rasen på bilden används vid jakt med drivande hund?
 53. Hur ofta ska en levandefälla för mink vittjas?
 54. Är det tillåtet att använda motorfordon och belysning vid eftersök på ett skadskjutet djur?
 55. Vad innebär s.k. jägarmässig avskjutning?
 56. Hur benämns hjortdjur, slidhornsdjur och vildsvin med en gemensam term?
 57. Vilka jaktmetoder är tillåtna timmen efter solnedgången när du jagar varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflon?
 58. Vad stämmer bäst?
 59. Vilken myndighet sköter hundregistret, med uppgifter om varje hund och dess ägare?
 60. Vid vilken typ av jakt utnyttjas viltets tendens att stanna upp och försvara sig?
 61. Älgjakt är den vanligaste jakten, men metoden används också vid jakt på bl.a. björn, vildsvin och grävling. Vilken är jaktmetoden?
 62. Vilka är några av de vanligare hundraserna som används vid jakt med stötande hund?
 63. Får du ge bort ett fällt vildsvin till grannen?
 64. Vad kallas det att ta ut djurets inälvor?
 65. Vilket djur är oftast inblandat i viltolyckor?
 66. Är det tillåtet att använda GPS-utrustning för att följa hunden i en jaktsituation?
 67. Vad kallas inventeringar där man undersöker spår (t.ex. lodjursspår) i nysnö över mycket stora områden under en dag?
 68. Var ska du sikta vid skott mot oskadat klövvilt?
 69. Vilket av följande alternativ är ett klassiskt pass vid drevjakt på hare?
 70. När började däggdjuren dominera jorden?