1. Vilken bottenfärg har ett vägvisningsmärke som visar vägen till motorväg eller motortrafikled?
 2. Vilket vägmärke har ett slutmärke?
 3. Vad anger vägmärket?
 4. Vad anger vägmärket?
 5. Vad gäller när du passerar följande vägmärke?
 6. Vilket vägmärke varnar för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt?
 7. Vad anger vägmärket?
 8. Får du köra om en motorcykel trots att du nyss har passerat vägmärket på bilden?
 9. Är det tillåtet att promenera längs en motorväg?
 10. Är det tillåtet att köra om i en vägkorsning?
 11. Gäller högerregeln om det inte finns några anvisningar i en korsning och den ena vägen är en enskild väg?
 12. Vad får du göra om det är tillåtet att stanna, men inte parkera?
 13. Vad handlar trafikens grundregel om?
 14. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en personbil som bogserar en annan personbil?
 15. Vad ska däcken på en personbil ha för mönsterdjup vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars?
 16. Behöver linan märkas ut vid bogsering?
 17. Vad är problemet om lampan på bilden lyser eller blinkar?
 18. Efter hur lång tid ska en ny bil besiktigas?
 19. För att kontrollera bromsarna trycker du hårt på bromsen i c:a 20 sekunder när bilen står stilla. Hur ska bromspedalen kännas om bromsarna fungerar som de ska?
 20. Vad gör du om varningslampan på bilden tänds?
 21. Var fyller man på kylarvätska?
 22. Hur långt är det mellan kantreflexstolparna?
 23. Bilen framför dig påbörjar en omkörning av en lastbil. Du tycker också att lastbilen kör för långsamt och påbörjar en omkörning innan bilen framför dig har hunnit köra om lastbilen. Är det lämpligt?
 24. Får man överskrida hastighetsbegränsningen vid omkörning på motorväg?
 25. Du kommer fram till ett hinder i ditt körfält när du är ute och kör på en landsväg. Längre fram ser du en mötande bil. Vem ska stanna?
 26. Får volvon (som ligger alldeles för nära bilen framför!) köra om?
 27. Hur mycket tid sparar du på att öka farten från 100 km/h till 120 km/h vid en sträcka på 10 mil?
 28. Var bedömer vi oftast att mötet med ett annat fordon kommer ske?
 29. Vad är sant om ledarhundar?
 30. Får du stanna och släppa av någon vid en busshållplats med gulstreckad linje på trottoarkanten?
 31. Vad gäller när du kör in i en cirkulationsplats?
 32. Lördag klockan 10.00 ställer du dig på en parkering med skylten på bilden. Får du stå i fem timmar?
 33. En polis signalerar att du ska köra fram trots att du står vid en trafiksignal som visar rött. Vad gör du?
 34. Vid ett övergångsställe ser du en gående som står och tvekar på om det är säkert att gå ut på övergångsstället. Du stannar vid övergångsstället och söker den gåendes blick. När ni får ögonkontakt vinkar du fram den gående. Har du agerat korrekt?
 35. Ungefär hur stor del av alla gående som skadas i trafiken befinner sig på ett övergångsställe?
 36. Vad är den svenska definitionen av en miljöbil?
 37. Ungefär hur lång är den genomsnittliga körsträckan per år för en personbil?
 38. Ungefär vid vilken hastighet är det lämpligt att köra de flesta nya bilarna på 5:ans växel?
 39. De flesta kommuner har en gräns för hur länge motorn får gå på tomgång. Hur lång är den?
 40. Vad är sant?
 41. Vad av följande är inte ett biobränsle?
 42. Ungefär hur stor del av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtrafiken?
 43. Vilket påstående stämmer inte in på erfarna förare?
 44. Vilken typ av inlärning saknar (i princip) negativa effekter?
 45. Hur ofta behöver körkortsinnehavare kontrollera synen?
 46. Vad försämrar reaktionstiden mest?
 47. Får man köra bil med läkemedel i kroppen?
 48. Ungefär hur mycket 40-procentig sprit motsvarar en folköl (50 cl med 3,5 volymprocent)?
 49. Ungefär hur mycket sprit (40 %) förbränner en man (70 kg) i timmen?
 50. Om du är en av de första på plats vid en trafikolycka ska du lägga tryckförband på personer med kraftiga blödningar. Vad ska du göra om du saknar Första Hjälpen-kit?
 51. Om din reaktionssträcka är 10 m och bromssträckan 5 m när du kör i 30 km/h, hur lång hade stoppsträckan varit om du hade kört 90 km/h istället?
 52. Ungefär hur lång blir reaktionssträckan om du kör i 80 km/h och din reaktionstid är 0,5 sekunder?
 53. För vilken av följande åldersgrupper är det störst risk att råka ut för en trafikolycka?
 54. Vilken utrustning är obligatorisk i bilen?
 55. Vid vilken hastighetsbegränsning måste du sätta upp en varningstriangel bakom bilen om den blir stående på vägen?
 56. Vilken olyckskategori kräver flest dödsoffer?
 57. I vilka områden behöver man inte vara särskilt uppmärksam på isfläckar?
 58. Ju varmare det är, desto bättre blir väggreppet.
 59. Ska du slå av helljuset vid möte med gångtrafikanter?
 60. I mörker är olycksrisken på ett övergångsställe utan belysning betydligt större än i dagsljus, men på ett upplyst övergångsställe är olycksrisken ungefär lika stor som i dagsljus.
 61. Vilken belysning får kombineras med extraljus?
 62. Kan dimbakljuset blända fordonet bakom?
 63. Vid regn är det bra att hålla till höger för att undvika de hala spåren i mitten av vägen.
 64. Vilken försäkring täcker t.ex. bärgningskostnader?
 65. Vad gör backljuset?
 66. Vilka ansvarar bl.a. för att utforma trafikreglerna?
 67. När uppstår så kallad fällknivsverkan?
 68. Vad kallas den här typen av sväng?
 69. Vad är den så kallade döda vinkeln?
 70. Vilken typ av korsning kallas också plankorsning?